سایت تخصصی مدیریت دانش
توسعه دانش محور / Vahid Eslami, Knowledge Management Special Weblog: Since 2009

برای هماهنگی اولیه لازم است از ایمیل / تلفن زیر استفاده کنید.

وحید اسلامی

Ve_eslami@yahoo.com 

09125795576

برای ارائه‌ی مشاوره به سازمان‌ها و شرکت‌ها ابتدا از طریق ایمیل / تلفن و سپس برگزاری جلسه تلاش می شود تا ابعاد موضوع برای کارفرما مشخص  و متدولوژی اجرا به طور دقیق تشریح شود. سپس پروپوزال و هزینه‌ خدمات ارائه می شود. بعد از توافق طرفین خدمات ارائه خواهد شد.

وحید اسلامی
نزدیک به 8 سال از عمر این وبلاگ می گذرد. اینجا بخشی از پایگاه تجربیات کاربردی من در حوزه مدیریت دانش، مالکیت فکری و توسعه دانش بنیان است. به مدیریت دانش متعارف و تاریخ مصرف گذشته اعتقادی ندارم چون آن را موثر نمی دانم. این متفاوت دیدن و نوبینی در مدیریت دانش را سعی کرده ام در نوشته هایم بیاورم. باشد که با حمایت ها و ارائه نقطه نظرات خود، بنده را در این مسیر یاری نمائید. شماره تماس: 09125795576 (وحید اسلامی) ایمیل: Ve_eslami@yahoo.com
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر: