سایت تخصصی مدیریت دانش
توسعه دانش محور / Vahid Eslami, Knowledge Management Special Weblog: Since 2009
نویسنده: وحید اسلامی - شنبه ٤ آذر ۱۳٩٦

یکی از تغییرات جدید در استاندارد PMBOK6 اِضافه شدن فرایندی به نام مدیریت دانش پروژه است. این فرایند جدید در گروه فرایندی اجرا و در حوزه دانش مدیریت یکپارچگی پروژه اضافه شده است.این ترجمه به شما کمک می­کند با ورودی‌ها، ابزارها و تکنیک‌ها و خروجی‌های فرایند مدیریت دانش پروژه آشنا شوید و در صورتی که می‌خواهید از مدیریت دانش پروژه در سازمان‌تان به خوبی استفاده کنید، می‌توانید درخواست برگزاری کارگاه حرفه‌ای فرایند مدیریت دانش پروژه در استاندارد PMBOK را از ما داشته باشید.  

http://uplod.ir/0bkyrqu9xw8m/Translation_Manage_Project_Knowledge_PMBOK6-2017.pdf.htm

وحید اسلامی
نزدیک به 8 سال از عمر این وبلاگ می گذرد. اینجا بخشی از پایگاه تجربیات کاربردی من در حوزه مدیریت دانش، مالکیت فکری و توسعه دانش بنیان است. به مدیریت دانش متعارف و تاریخ مصرف گذشته اعتقادی ندارم چون آن را موثر نمی دانم. این متفاوت دیدن و نوبینی در مدیریت دانش را سعی کرده ام در نوشته هایم بیاورم. باشد که با حمایت ها و ارائه نقطه نظرات خود، بنده را در این مسیر یاری نمائید. شماره تماس: 09125795576 (وحید اسلامی) ایمیل: Ve_eslami@yahoo.com
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر: