سایت تخصصی مدیریت دانش
توسعه دانش محور / Vahid Eslami, Knowledge Management Special Weblog: Since 2009
نویسنده: وحید اسلامی - پنجشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٩

به قول آقای ماکسول تعهد برای مشت زن، برخاستن هنگام از پا افتادن است، برای سرباز، رفتن روی تپه ای که نداند پشت آن چه خبر است. در واقع می توان گفت تعهد نشانه اعتقاد شماست و خواستگاه آن در قلب هر انسانی است. برای شروع هر کاری تعهد کارکنان امری لازم و ضروری است چون تا تعهد و همراهی پرسنل در انجام پروژه‌ها و فعالیت‌های سازمان وجود نداشته باشد، کارها یا به کندی پیش می رود و یا نیمه کاره رها می‌شود.

در این‌جا به انواع مختلف تعهدی که ممکن است در سازمانها وجود داشته باشد اشاره می‌کنیم:

1- کارکنان غیر متعهد: علاقه بیشتری به ترک شغل و علاقه کمتری به دیگران دارند، نه به سرپرستان و نه به مدیریت عالی تعهد ندارند.

2- تعهد جزئی: این افراد به سرپرستان و گروه کاریشان کاملاً متعهدند اما به مدیریت عالی و سازمان متعهد نیستند.

3- تعهد کلی: به مدیران عالی متعهد هستند ولی به سرپرستان و گروه کاریشان متعهد نیستند.

4- متعهد: به هر دو هم سرپرستان و هم مدیران عالی متعهد هستن دیعنی هم تعهد جزئی و هم کلی.

در پایان لازم می‌دانم که جمله ای از دکتر شهید بهشتی بیان کنم البته قضاوت در مورد این مطلب شهید بهشتی با خوانندگان گرامی است:

" مدیران جوان متعهد خود را به تخصص‌های لازم خواهند رساند و به امت اسلام خدمت خواهند کرد اما مدیران متخصص بی‌تعهد نه تنها خدمتی نخواهند کرد بلکه مسیر خیانت را خواهند پیمود. به نظر می رسد ایشان معتقد است که ریشه اغلب نابسامانی ها نه در کمبود تخصص بلکه در کمبود تعهد است"  

وحید اسلامی
نزدیک به 6 سال از عمر این وبلاگ می گذرد. اینجا بخشی از پایگاه تجربیات کاربردی من در حوزه مدیریت دانش، مالکیت فکری و توسعه دانش بنیان است. به مدیریت دانش متعارف و تاریخ مصرف گذشته اعتقادی ندارم چون آن را موثر نمی دانم. این متفاوت دیدن و نوبینی در مدیریت دانش را سعی کرده ام در نوشته هایم بیاورم. باشد که با حمایت ها و ارائه نقطه نظرات خود، بنده را در این مسیر یاری نمائید. شماره تماس: 09125795576 (وحید اسلامی) ایمیل: Ve_eslami@yahoo.com
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر: