سایت تخصصی مدیریت دانش
توسعه دانش محور / Vahid Eslami, Knowledge Management Special Weblog: Since 2009
نویسنده: وحید اسلامی - جمعه ٢٧ شهریور ۱۳۸۸

شایستگان دارای 4 ویژگی یا سرمایه مهم هستند : 

  1- سرمایه های فکری : داشتن دانش وتخصص در زمینه موردنیاز وتوانائی بکارگیری دانش ودرک پارادایم های مناسب جهان امروز .

  2- سرمایه های عاطفی : عشق به کار وداشتن انگیزه های لازم برای انجام کار .

  3- سرمایه های اجتماعی : توانائی شرکت در کارگروهی وتیمی وبرخورداری از مهارت های لازم دراین زمینه .

  4- سرمایه های اخلاقی : داشتن سلامت اخلاقی وتوانائی نگه داری از خود در برابر تباهب وفساد در زمینه های گوناگون 

  شعار سازمان در مورد شایسته سالاری : 

   تمام کارهای ما نمی بودند بیهوده         اگر درکار می بستیم روزی کاردانی را

 

وحید اسلامی
نزدیک به 8 سال از عمر این وبلاگ می گذرد. اینجا بخشی از پایگاه تجربیات کاربردی من در حوزه مدیریت دانش، مالکیت فکری و توسعه دانش بنیان است. به مدیریت دانش متعارف و تاریخ مصرف گذشته اعتقادی ندارم چون آن را موثر نمی دانم. این متفاوت دیدن و نوبینی در مدیریت دانش را سعی کرده ام در نوشته هایم بیاورم. باشد که با حمایت ها و ارائه نقطه نظرات خود، بنده را در این مسیر یاری نمائید. شماره تماس: 09125795576 (وحید اسلامی) ایمیل: Ve_eslami@yahoo.com
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر: