سایت تخصصی مدیریت دانش
توسعه دانش محور / Vahid Eslami, Knowledge Management Special Weblog: Since 2009
نویسنده: وحید اسلامی - یکشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٠

هر ساله، کمپانی Bain، برترین و محبوب ترین ابزارهای مدیریتی را رتبه بندی می کند.  این لیست بر اساس نظرسنجی از طیف وسیعی از مدیران و شرکتها در قاره ها و کشورهای مختلف و روندهای حاکم بر سازمان ها انجام می شود. مدیریت دانش در لیست 25 ابزار برتر سال 2011 در میان بسیاری از راهکارهای مدیریتی، رتبه 11 را به خود اختصاص داده است و همواره در سال های اخیر جزو  پرکاربردترین و محبوب ترین راه حل های مدیریتی در میان مدیران و سازمان های مختلف در سطح دنیا بوده است. در ادامه برترین ابزارهای مدیریتی سال 2011  آورده شده است. 

Management Tools 2011

 1.  Balanced Score Card 
 2.  Benchmarking
 3.  Business process reengineering 
 4.  change management programs 
 5.  Core Competencies
 6.  Customer Relationship management 
 7.  Customer segmentation 
 8.  Decision rights tools
 9.  Downsizing
 10.  Enterprise risk management 
 11.  Knowledge Management 
 12.  Mergers and Acquisitions
 13.  Mission and vision statement 
 14.  open innovations
 15.  outsourcing 
 16. Price Optimization Models 
 17. Rapid Prototyping
 18. Satisfaction and loyalty management
 19. Scenario and Contingency planning 
 20. Shared service Centers
 21. Social Media programs 
 22. Strategic Alliances
 23. Strategic planning 
 24. Supply chain management 
 25. Total Quality management

در شکل زیر روند استفاده از مدیریت دانش در سطح دنیا و درصد رضایتمندی از این ابزار مدیریتی در طول سال های 1996 تا 2010 آورده شده است.  

 

        

 

Ref: Bain & Company 

وحید اسلامی
نزدیک به 6 سال از عمر این وبلاگ می گذرد. اینجا بخشی از پایگاه تجربیات کاربردی من در حوزه مدیریت دانش، مالکیت فکری و توسعه دانش بنیان است. به مدیریت دانش متعارف و تاریخ مصرف گذشته اعتقادی ندارم چون آن را موثر نمی دانم. این متفاوت دیدن و نوبینی در مدیریت دانش را سعی کرده ام در نوشته هایم بیاورم. باشد که با حمایت ها و ارائه نقطه نظرات خود، بنده را در این مسیر یاری نمائید. شماره تماس: 09125795576 (وحید اسلامی) ایمیل: Ve_eslami@yahoo.com
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر: