سایت تخصصی مدیریت دانش
توسعه دانش محور / Vahid Eslami, Knowledge Management Special Weblog: Since 2009
نویسنده: وحید اسلامی - چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱

 12 و 13 اردیبهشت، هفدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق در پژوهشگاه نیرو برگزار گردید. با توجه به سابقه مشاوره و پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانهای زیرمجموعه توانیر بلاخص شرکتهای توزیع نیروی برق، در روز دوم کنفرانس کارگاه آموزشی مدیریت دانش را با دیدگاه کاربردی و عملیاتی برگزار نمودم. در این کارگاه تلاش شد از مباحث تئوریک مدیریت دانش پرهیز و بیشتر به درس آموخته‏ها و تجارب اجرای مدیریت دانش در شرکت های ایرانی پرداخته شود. تمرکز کارگاه بیشتر بر تحلیل وضعیت فعلی پروژه‏های اجرا شده مدیریت دانش در ایران، نکات اجرایی مورد توجه در فرایند استقرار، ممیزی و برنامه ریزی استراتژیک دانشی و در نهایت مروری بر نمونه‏های عملی از پیاده سازی راهکارهای مدیریت دانش در شرکت های ایرانی به خصوص شرکتهای حوزه صنعت توزیع برق بود. در انتهای کارگاه، شرکت کنندگان به ارائه واقعیت‏های صنعت برق در زمینه مدیریت دانش پرداختند و موارد مختلفی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وحید اسلامی
نزدیک به 6 سال از عمر این وبلاگ می گذرد. اینجا بخشی از پایگاه تجربیات کاربردی من در حوزه مدیریت دانش، مالکیت فکری و توسعه دانش بنیان است. به مدیریت دانش متعارف و تاریخ مصرف گذشته اعتقادی ندارم چون آن را موثر نمی دانم. این متفاوت دیدن و نوبینی در مدیریت دانش را سعی کرده ام در نوشته هایم بیاورم. باشد که با حمایت ها و ارائه نقطه نظرات خود، بنده را در این مسیر یاری نمائید. شماره تماس: 09125795576 (وحید اسلامی) ایمیل: Ve_eslami@yahoo.com
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر: