سایت تخصصی مدیریت دانش
توسعه دانش محور / Vahid Eslami, Knowledge Management Special Weblog: Since 2009
نویسنده: وحید اسلامی - دوشنبه ٤ شهریور ۱۳٩٢

هفته قبل، کارگاه اکتساب دانش را برای یکی از شرکت‏ها برگزار نمودم. نکته خوب این کارگاه استقبال کارکنان واحدهای R&D  و PMO  و اشتیاق آنها برای یادگیری بود. حدود نیم ساعت آخر به پرسش و پاسخ اختصاص یافته بود اما زمان اجازه نداد که به برخی از سوالات به تفصیل پرداخته شود. به همین دلیل در این یادداشت به یکی از سوالاتی که دغدغه قریب به اتفاق شرکت‏ کنندگان بود پاسخ می‏ دهم.

سوال به نحوه ملاقات با خبرگان در جلسات اکتساب دانش و چالش ‏ها و دشواری ‏های تکنیکی کسب دانش از افراد خبره مربوط می‏ شد؟ 

کلیدی‏ ترین بخش پروژه ‏های اکتساب دانش، رویارویی‏ و ملاقات با خبرگان است. به همین دلیل اکتساب دانش نیازمند درجه بالایی از تعامل میان مهندس دانش (مصاحبه کننده) و خبره (مصاحبه شونده) است. اصلی ‏ترین هدف در جلسه کسب دانش آن است که به خبره (شخصی با تجربه که دارای دانش ‏های پروژه‏ای، فنی یا مدیریتی است) کمک شود تا بر دانش مورد نظر متمرکز شده و اکثریت دانش مربوط به آن حوزه را به یاد آورده و آن را به شیوه‏ای قابل درک برای مهندس دانش تشریح کند. بهتر است سوالات با چه چیزی، چگونه و چرا آغاز شوند و سوالات به گونه ای پرسیده نشوند که پاسخ آن‏ها تنها یک کلمه باشد. به عنوان مثال نباید پرسید: آیا طراحی فلان موضوع سخت است؟ بلکه باید پرسید به چه میزان طراحی فلان چیز سخت است و بهترین راه برای طراحی آن چیست؟

اگر خبره از پاسخ سوال یا محدوده دانش مورد نظر منحرف شد باید با احترام انحراف از پاسخ را به فرد خبره گفت و دوباره به موضوع برگشت. برخی مواقع خبره زیاد از حد یا کمتر از حد صحبت می ‏کند که مهندس دانش می بایست این تعادل را حفظ کند. یادداشت ‏برداری از گفته ‏های خبره و ضبط صدای مصاحبه ‏ها نیازمند حضور شخص دیگری غیر از مهندس دانش است که با حوزه دانش خبره نیز آشناست. ضمناً اگر خلاصه ‏ای از صحبت‏ های خبره نوشته شد از او خواسته شود تا آن‏ها را تایید کند. مسئله دیگر توانمندی مهندس دانش است. مهندس دانش خوب فردی است که به دنبال جزئیات و تشریح دانش فرد خبره می‏رود و سعی در استخراج دانش چگونگی و پنهان خبره را دارد و می‏تواند به طور همزمان بشنود، عکس ‏العمل نشان دهد و شنیده‏ ها را غربال و یادداشت نماید.

وحید اسلامی
نزدیک به 6 سال از عمر این وبلاگ می گذرد. اینجا بخشی از پایگاه تجربیات کاربردی من در حوزه مدیریت دانش، مالکیت فکری و توسعه دانش بنیان است. به مدیریت دانش متعارف و تاریخ مصرف گذشته اعتقادی ندارم چون آن را موثر نمی دانم. این متفاوت دیدن و نوبینی در مدیریت دانش را سعی کرده ام در نوشته هایم بیاورم. باشد که با حمایت ها و ارائه نقطه نظرات خود، بنده را در این مسیر یاری نمائید. شماره تماس: 09125795576 (وحید اسلامی) ایمیل: Ve_eslami@yahoo.com
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر: