سایت تخصصی مدیریت دانش
توسعه دانش محور / Vahid Eslami, Knowledge Management Special Weblog: Since 2009
نویسنده: وحید اسلامی - سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳۸۸

 مدیریت دانش فرآیندی است که طی آن سازمان به تولید ثروت از دانش و یا سرمایه فکری خود می‏پردازد.به صورت بسیار ساده، مدیریت دانش فرآیندی است که طی آن سازمان به ایجاد ارزش افزوده از داراییهای فکری و دانش- محور می‏پردازد.

 تعریف کاربردی تر مدیریت دانش:

مدیریت دانش فرایند خلق دانش،کسب دانش،ذخیره سازی دانش،انتشار و به اشتراک گذاری دانش و بکارگیری دانش مناسب درزمان مناسب و درجای مناسب توسط فرد مناسب در سازمان است .  

سازمانی که به خوبی این 5 فرایند: (خلق،کسب،نگهداری،تسهیم و استفاده)را مدیریت می کند سازمان دانش محور است. و ارزش پرسنل به انجام فعالیتهای دانشی است که به این پرسنل، کارکنان دانشکار اطلاق میشود.

 هرم دانش (سلسله مراتب دانش )

داده: واقعیت ها و موادخام اند. به تنهایی فاقدمعنا هستندکه به شکل آمار،ارقام،فهرست،اعداد،حروف و...می باشند .

اطلاعات: داده های پردازش شده و تفسیرشده اندکه ازارتباط و ترکیب مجموعه ای از داده ها به وجود می آیندو دارای معنا می باشند .

دانش :دانش به آمیزه ای از اطلاعات،نظریات علمی وتجربه در انجام یک کار مشخص اطلاق میشود .

خرد"فرزانگی": وقتی که دانش برای تصمیم گیری وبهبودتصمیمات،فرایندها و اثربخشی یا سودآوری به کار گرفته میشود تبدیل به خرد میشود. به طور مختصر خرد ، حکمت یا معرفت همان کاربرد دانش درعمل است . 

مثال ها و الگوهای سلسله مراتب دانش : 

مثال 1 : مطالعه کتاب 

داده : حروف و کلمات کتاب 

اطلاعات : خواندن و فهمیدن متن کتاب 

دانش : تجزیه و تحلیل و ترکیب اطلاعات با سایر اطلاعات مربوط 

خرد : استفاده از دانش ایجاد شده برای حل مسایل علمی،زندگی شخصی و سازمانی

مثال 2 : ریاضیات 

داده : اعداد و ارقام 

اطلاعات : فرایندهای ریاضی مثل : جمع و تفریق و...

دانش : شاخه های دانش مثل : علم جبر و هندسه 

 خرد : کاربرد علوم ریاضی درجاهای خاص 

 

وحید اسلامی
نزدیک به 8 سال از عمر این وبلاگ می گذرد. اینجا بخشی از پایگاه تجربیات کاربردی من در حوزه مدیریت دانش، مالکیت فکری و توسعه دانش بنیان است. به مدیریت دانش متعارف و تاریخ مصرف گذشته اعتقادی ندارم چون آن را موثر نمی دانم. این متفاوت دیدن و نوبینی در مدیریت دانش را سعی کرده ام در نوشته هایم بیاورم. باشد که با حمایت ها و ارائه نقطه نظرات خود، بنده را در این مسیر یاری نمائید. شماره تماس: 09125795576 (وحید اسلامی) ایمیل: Ve_eslami@yahoo.com
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر: