سایت تخصصی مدیریت دانش

توسعه دانش محور / Vahid Eslami, Knowledge Management Special Weblog: Since 2009

بخشنامه آموزشی جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مدیریت دانش

کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی، مشخصات «دوره های آموزشی کارکنان دولت در حوزه فنآوری اطلاعات» را تصویب و توسط سازمان مدیریت ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 108 بازدید
آذر 96
1 پست
آبان 96
2 پست
مهر 96
1 پست
مرداد 96
2 پست
تیر 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
3 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
2 پست
دی 93
1 پست
آبان 93
1 پست
شهریور 93
2 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
2 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
1 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
3 پست
تیر 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
4 پست