بخش سوم: معرفی برخی ابزارهای مدیریت دانش

مانند هر سیستمی، مدیریت دانش نیز به ابزارهایی جهت اجرا و پیاده سازی نیاز دارد. این ابزارها کمک شایانی به موفقیت مدیریت دانش در سازمان می نمایند. در این بخش به معرفی برخی از این ابزارها می پردازیم:

1-  مرور بعد از عملیات (After Action Review)

بعد از انجام هر عملیات و پروژه ای افراد درگیر در موضوع به دور هم جمع شده و به بحث، بررسی و تبادل نظر می پردازند. مرور بعد از عملیات را می توان از بهترین ابزارهای تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح و همچنین از بهترین ابزارهای اشتراک دانش به شمار می‌رود. به عنوان چند مثال از AAR می‌توان به موارد ذیل اشاره داشت:

 • پس از بکارگیری یک سیستم کامپیوتری جدید
 • پس از یک دوره آموزشی
 • پس از اتمام یک پروژه تحقیقاتی و...

مرور بعد از عملیات به بحث یا سلسله مباحثی پیرامون یک پروژه یا فعالیت اطلاق می شود که منجر به موارد ذیل می‌گردد:

 • یادگیری افراد از یکدیگر
 • آشنایی با رخدادهای پروژه
 • نقاط قوت و ضعف پروژه
 • مواردی که به بهبود نیاز دارند
 • درسهایی که از تجربیات می توان فرا گرفت
 • ارتقاء روحیه کار تیمی

به طور خلاصه چهار سوال اصلی که می‌تواند در این فرایند AAR مطرح شود شامل موارد ذیل خواهد بود:

 • قرار بود چه اتفاقی بیافتد؟
 • چه اتفاقی افتاد؟
 • اختلافات چیست؟
 • چه چیزی یاد گرفتیم؟

2- انجمن های تجارب (Communities of Practice)

انجمن های تجارب به شبکه ای از خبرگان که در یک حوزه دانشی، علاقه مشترکی دارند و تمایل به کار با یکدیگر و یادگیری از یکدیگر در آن حوزه دانشی را نیز دارند اطلاق می شود. انجمن‌های تجارب مهم ترین واحدهای سازمانی برای توسعه و اشتراک دانش هستند. این خبرگان با تعامل با یکدیگر دانش خود را عمیق‌تر می‌کنند. کارکرد انجمن های تجارب بر پایه اصول و ارزشهای ذیل می‌باشد:

 • یادگیری یک فعالیت اجتماعی است.
 • افراد در گروه ها بهتر یاد می گیرند.
 • افراد متفاوت در گروه‌ها هم افزایی ایجاد می‌کنند.

به طور خلاصه گام های آغازین برای تشکیل COPها شامل موارد ذیل می تواند باشد:

1- تعریف حوزه های دانشی در سازمان

2- شناسایی اعضاء (خبرگان، مجریان، صاحبان دانش و...)

3- تشخیص علایق مشترک بین اعضاء

4- تعیین ارزش‌های انجمن خبرگی 

 

منبع: کتاب مدیریت دانش (مولف دکتر اخوان و مهندس باقری)

/ 0 نظر / 60 بازدید