ترجمه فرایند مدیریت دانش پروژه در استاندارد PMBOK6

یکی از تغییرات جدید در استاندارد PMBOK6 اِضافه شدن فرایندی به نام مدیریت دانش پروژه است. این فرایند جدید در گروه فرایندی اجرا و در حوزه دانش مدیریت یکپارچگی پروژه اضافه شده است.این ترجمه به شما کمک می­کند با ورودی‌ها، ابزارها و تکنیک‌ها و خروجی‌های فرایند مدیریت دانش پروژه آشنا شوید و در صورتی که می‌خواهید از مدیریت دانش پروژه در سازمان‌تان به خوبی استفاده کنید، می‌توانید درخواست برگزاری کارگاه حرفه‌ای فرایند مدیریت دانش پروژه در استاندارد PMBOK را از ما داشته باشید.  

http://uplod.ir/0bkyrqu9xw8m/Translation_Manage_Project_Knowledge_PMBOK6-2017.pdf.htm

/ 0 نظر / 273 بازدید