مشاوره به سازمان ها

برای هماهنگی اولیه لازم است از ایمیل / تلفن زیر استفاده کنید.

وحید اسلامی

Ve_eslami@yahoo.com 

09125795576

برای ارائه‌ی مشاوره به سازمان‌ها و شرکت‌ها ابتدا از طریق ایمیل / تلفن و سپس برگزاری جلسه تلاش می شود تا ابعاد موضوع برای کارفرما مشخص  و متدولوژی اجرا به طور دقیق تشریح شود. سپس پروپوزال و هزینه‌ خدمات ارائه می شود. بعد از توافق طرفین خدمات ارائه خواهد شد.

/ 0 نظر / 34 بازدید