بخش اول : مفاهیم اساسی در مدیریت دانش

 مدیریت دانش فرآیندی است که طی آن سازمان به تولید ثروت از دانش و یا سرمایه فکری خود می‏پردازد.به صورت بسیار ساده، مدیریت دانش فرآیندی است که طی آن سازمان به ایجاد ارزش افزوده از داراییهای فکری و دانش- محور می‏پردازد.

 تعریف کاربردی تر مدیریت دانش:

مدیریت دانش فرایند خلق دانش،کسب دانش،ذخیره سازی دانش،انتشار و به اشتراک گذاری دانش و بکارگیری دانش مناسب درزمان مناسب و درجای مناسب توسط فرد مناسب در سازمان است .  

سازمانی که به خوبی این 5 فرایند: (خلق،کسب،نگهداری،تسهیم و استفاده)را مدیریت می کند سازمان دانش محور است. و ارزش پرسنل به انجام فعالیتهای دانشی است که به این پرسنل، کارکنان دانشکار اطلاق میشود.

 هرم دانش (سلسله مراتب دانش )

داده:واقعیت ها و موادخام اند. به تنهایی فاقدمعنا هستندکه به شکل آمار،ارقام،فهرست،اعداد،حروف و...می باشند .

اطلاعات: داده های پردازش شده و تفسیرشده اندکه ازارتباط و ترکیب مجموعه ای از داده ها به وجود می آیندو دارای معنا می باشند .

دانش :دانش به آمیزه ای از اطلاعات،نظریات علمی وتجربه در انجام یک کار مشخص اطلاق میشود .

خرد"فرزانگی":وقتی که دانش برای تصمیم گیری وبهبودتصمیمات،فرایندها و اثربخشی یا سودآوری به کار گرفته میشود تبدیل به خرد میشود. به طور مختصر خرد ، حکمت یا معرفت همان کاربرد دانش درعمل است . 

مثال ها و الگوهای سلسله مراتب دانش : 

مثال 1 : مطالعه کتاب 

داده : حروف و کلمات کتاب 

اطلاعات : خواندن و فهمیدن متن کتاب 

دانش : تجزیه و تحلیل و ترکیب اطلاعات با سایر اطلاعات مربوط 

خرد : استفاده از دانش ایجاد شده برای حل مسایل علمی،زندگی شخصی و سازمانی

مثال 2 : ریاضیات 

داده : اعداد و ارقام 

اطلاعات : فرایندهای ریاضی مثل : جمع و تفریق و...

دانش : شاخه های دانش مثل : علم جبر و هندسه 

 خرد : کاربرد علوم ریاضی درجاهای خاص 

 

/ 3 نظر / 169 بازدید
سعید هداوند

با سلام و احترام. از اظهار لطفتون ممنونم. به استحضار می رساند لینک شما اضافه شد.

داود

آقای اسلامی با سلام خیلی عالی است. ذخیره اش کردم تا سر فرصت به دقت بخوانم. به امید کارهای علمی و فکری بیشتر از شما در آینده [گل]

افشین دبیری

آقای اسلامی با سلام خیلی عالی است. ذخیره اش کردم تا سر فرصت به دقت بخوانم. به امید کارهای علمی و فکری بیشتر از شما در آینده [گل]