مستندسازی تجارب مدیران پروژه در سازمانهای پروژه محور

                                                             

 بخش زیادی از دانش در سازمانهای پروژه محور، تجارب مدیران پروژه ها است که در موقعیتها و پروژه های گوناگون حاصل شده است. تجارب و مطالعات نشان داده که بخش اعظمی از سرمایه های دانشی موجود در پروژه ها در مستندات کاغذی و الکترونیک موجود نبوده و تنها در ذهن مدیران پروژه ها است که معمولاً به عنوان یک مرجع در حل مسائل مهم و استراتژیک پروژه ها نقش آفرینی می کنند. ثبت و مستندسازی آموخته ها و تجربیات مدیران پروژه علاوه بر انتقال تجارب به مدیران پروژه های بعدی سازمان، موجب کاهش هزینه های دوباره کاری، چندباره کاری و عدم تکرار اشتباهات پیشین در پروژه های بعدی خواهد شد. به قول جواهر لعل نهرو هر ملتی که از تاریخ گذشته خود آگاهی نداشته باشد ناگزیر اشتباهات پیشین را تکرار خواهد کرد. 

مستندسازی، مکتوب کردن یافته ها و دانسته ها به روش استاندارد است. به طور کلی جهت کسب و مستند کردن تجارب مدیران پروژه ها می بایست با ترسیم نقشه تجارب پروژه و اولویت بندی آنها با استفاده از تکنیک های کسب درس آموخته های پروژه، دانش ها و تجربیات مدیران پروژه را کسب و مستند نمود.                     

/ 3 نظر / 61 بازدید
مبارز بلاگ

دفاع همچنان باقیست... در جبهه ای جدید به مبارزه برخواسته ایم و در این راه نیازمند پشتیبانی هستیم. مبارز بلاگ در شکلی جدید و با دامنه اختصاصی در دسترس است : www.mobarezblog.ir این ارسال به صورت خودکار انجام شده ولی پاسخ ها دنبال می شود.

حسینیان

سایت بسیار خوبی دارید. لطفا در خصوص چالش های پیاده سازی مدیریت دانش به خصوص فرهنگ سازی کمی راهنمایی فرمایید

سحر

ممنون از زحمتی که برای سایت میکشید