آموزش به سازمان ها

ارائه جدیدترین و کاربردی ترین آموزش ها متناسب با مقتضیات و نیازهای فعلی سازمان ها  و خارج شدن از قالب آموزش های تکراری و کلیشه ای در مدیریت دانش نکته اصلی در  آموزش دوره های مدیریت دانش است.

لیست دوره ها شامل موارد زیر است:

- کارگاه تکنیک های اکتساب دانش به همراه آموزش اصول تجربه نگاری (دو روزه)

- آموزش جامع الگوی پیاده سازی مدیریت دانش (چهار روزه)

- کارگاه تخصصی چارچوب مدیریت دانش سازمان بهره وری آسیا (APO) (دو روزه)

- کارگاه تخصصی چارچوب تعالی مدیریت دانش در راستای EEQM (دو روزه)

- مدیریت درس آموخته ها در شرکتهای پروژه محور (یک روزه)

- مدیریت دانش برای فروش و بازاریابی (یک روزه)

-  مدیریت دانش سازمانی مبتنی بر سرفصل ریاست جمهوری (یک روزه)

- مطالعات موردی مدیریت دانش (یک روزه)

- حقوق مالکیت فکری و ارزش آفرینی از سرمایه های دانشی (یک روزه)

- اصول و روش های ارتقای فرهنگ سازمانی دانش محور (یک روزه)

 

برای دریافت سرفصل دوره ها و اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید ابتدا از طریق ایمیل / تلفن مذاکره تا سپس پروپوزال برگزاری دوره (طرح درس،  هزینه و زمان برگزاری ) برای شما ارسال شود.

برای هماهنگی از ایمیل / تلفن زیر استفاده کنید:

Ve_eslami@yahoo.com

09125795576

/ 0 نظر / 50 بازدید